Satelittbilde av fjell i snølandskap

Tilleggsløsninger

Vi tilbyr også en rekke tilleggsløsninger til Dynamics 365 som går utover løsningens standard funksjonalitet.

Våre tilleggsløsninger er designet, utviklet og testet i tett samarbeid med våre kunder gjennom mer enn 25 år, mens integrasjons- og ISV-løsningene er nøye utviklet i samarbeid med utvalgte partnere.

Industriarbeider som måler Et grått murbygg

Tilleggsløsningene vi tilbyr er utviklet for å dekke bransjespesifikke behov vi har avdekket gjennom lang erfaring fra de ulike bransjene vi opererer i.

Våre tilleggsløsninger

Axdata Løsninger 12

Business Documents
Maler for utskrift av interne og eksterne dokumenter som faktura, tilbud, følgeseddel, pakkseddel, rentenota, etc. Løsningen er utviklet basert på hva våre kunder normalt ønsker av endringer fra standard Microsoft.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Delivery Overview
Gir deg en komplett oversikt over hele din leveransesituasjon, både varer på vei inn til lager og ut fra lager i ett skjermbilde. Dette gjør brukerne mer proaktive og setter de i stand til å ta mer presises beslutninger.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Engineering
Integrerer CAD og ERP, muliggjør revisjonsstyring i Dynamics 365 og beriker produkter med en rekke ekstra tekniske masterdata som følger produktene gjennom hele verdikjeden. Dette gir en unik innsikt over tid.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Expense Extension
Tilpasser standard modul for reiseregning/kostnader i Dynamics 365 Finance and Operations til norske lover og regler, samt automatisk oppsett av satser. Dette sikrer at din bedrifts reiseregninger er i henhold til lover og regler.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Foundation Toolbox
Et sett grunnleggende moduler som inkluderes gratis for alle Axdata kunder. Inneholder forskjellige verktøy til bruk både i implementering og drift.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Global Freight
Fordeler frakt- og tollkostnader automatisk basert på oppsett, eksempelvis vekt og volum, slik at du sikrer korrekt verdi på lagerbeholdningen. Dette fjerner manuelt arbeid med konteringer, omkostningsfordelinger og lagerreguleringer.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Installation
Lar deg følge opp hvordan et produkt er bygget opp, hvilke elementer som inngår, hvor det er levert og installert, samt hvilke endringer som har skjedd etter opprinnelig installasjon. Dette gir svært detaljert oversikt som forbedrer både kundeservice og innsikt, samt muligheten til å jobbe proaktivt med installasjonene.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Printing & Label Extension
Forenkler arbeidet med oppsett av etiketter basert på bransjestandarden ZPL slik at alle produkter raskt kan få etiketter med nødvendig og korrekt informasjon, dette helt uten utvikler involvert.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Project extension
Utvider standard prosjektmodulen med tilleggsfunksjoner for prosjekttilbud, risikohåndtering i prosjekt og raskere innsikt i prosjekttransaksjoner som kan distribueres på epost.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
SAF-T Rapportering
Et valideringsverktøy som sikrer korrekte data før disse sendes til Skatteetaten, samt forenkler forståelsen av Skatteetatens valideringer. Løsningen finnes til Dynamics 365, Dynamics AX 2012, AX 2009, AX 4.0, AX 3.0 og Concorde XAL.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Service management
En service modul som fungerer både med og uten prosjekt, laget for at det skal være enkelt og raskt å håndtere servicer, både for service arbeidere og for kontorfunksjoner som håndterer det administrative rundt service.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Subscription
En abonnementsløsning som håndterer både produkter og tjenester, og reduserer betydelig på manuelle prosesser ifm håndtering av abonnement, leasingeller utleie. Løsningen er integrert med modulen Axdata Installation.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Test & Certification
En løsning som gjør det mulig å holde kontroll på tester og sertifiseringer som må gjennomføres og dokumenteres under installasjon av leveranser sammen med kunde og sertifiseringsselskaper. Gir en også mulighet til å holde kontroll på sertifikater knyttet til nye produkter, både egen utviklede og innkjøpte.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Timesheet extension
Forbedrer og utvider standard timesheet i prosjektmodulen med en rekke ekstra funksjoner og innsikt for brukeren når timene føres. Videre forenkles prosessen med behandling av timer betydelig gjennom et eget skjermbilde for godkjenninger.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
VAT Report
Med Axdata mva-melding automatiseres flere av prosessene, slik at kommunikasjonen med Skatteetaten gjøres raskere og enklere, og iht riktige formater. Denne løsningen forutsetter Axdata SAF-T.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke

Integrasjonsløsninger 5

Advanced Ledger Import
Standardiser integrasjon med og mottak av finansielle data fra eksterne systemer, som lønnssystemer utenfor Dynamics 365 og fagsystemer som har finansielle data som ønskes lest inn til Dynamics 365. Løsningen har blantannet ferdige integrasjoner med Visma Payroll og Huldt & Lillevik. Data blir lest inn på en standardisert måte i journaler og validert før de posteres.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Banking
En standardisert integrasjon mellom Z-Data og Dynamics 365 FinOps, derbrukeren kan jobbe med flere bankforbindelser direkte i Dynamics 365 FinOps. Denne løsningen forutsetter en avtale med Z-Data.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Currency Import
Standard integrasjon mellom Norges Bank og Dynamics 365 FinOps for import av valutakurser mot NOK. Løsningen har også funksjon for trianguleringav valutakurser mot NOK, slik at det eksempelvis vil være en fastsatt valuta EUR og USD.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Dun & Bradstreet
Integrerer Dun & Bradstreet med Dynamics 365 FinOps slik at brukeren får finansielle tall og kredittinformasjon om kunder og leverandører basert på Dun & Bradstreet sine databaser. Opprettelse av kunder og leverandører skjer via søk direkte i D365 FinOps der en rekke masterdata kommer inn fra offisielle registre. Løsningen forutsetter en avtale med Dun & Bradstreet.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Experian
Integrerer Experian med Dynamics 365 FinOps slik at brukeren får finansielle tall og kredittinformasjon om kunder og leverandører basert på Experian sine databaser. Videre vil opprettelse av kunder og leverandører skje via søk direkte i D365 FinOps der en rekke masterdata kommer inn fra offisielle registre. Løsningen forutsetter en avtale med Experian.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Price and Item Import
Importer prislister fra dine leverandører på en enkel måte, der datablir klargjort og validert på innsiden av Dynamics 365 FinOps før de posteres. Mangler det varer i D365 FinOps kan disse automatisk opprettes. Forskjellige leverandører kan ha forskjellige prislister og formater, løsningen sikrer atdata blir like før de posteres.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Risika
Integrerer Risika med Dynamics 365 FinOps slik at brukeren får finansielle tall og kredittinformasjon om kunder og leverandører basert på Risika sine databaser. Videre vil opprettelse av kunder og leverandører skje via søk direkte i D365 FinOps der en rekke masterdata kommer inn fra offisielle registre. Løsningen forutsetter en avtale med Risika.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Shipment Booking
Standard integrasjon mellom Dynamics 365 FinOps og nShift (tidligere Consignor og Unifaun). Med denne løsningen jobber brukeren kun på innsiden av Dynamics 365 FinOps med bestilling og oppfølging av transportoppdrag. Løsningen har også en utvidelse for Warehouse Management App. Løsningen forutsetter en avtale med nShift.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Wholesale
Integrerer deg med dine grossister direkte i Dynamics 365 FinOps. Du kan gjøre direkte oppslag på grossistens data, se lagerbeholdninger og gjøre bestillinger direkte fra Dynamics 365 FinOps. Videre er fakturaflytautomatisert slik at brukeren kan gjøre hele jobben direkte i Dynamics 365FinOps.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke

ISV Løsninger 6

DynamicWeb
En skalerbar netthandelsløsning for Dynamics 365 i samarbeid med DynamicWeb som lar deg selge produkter i alle kanaler og ulike enheter. Løsningen passer forbåde mindre og større selskap innenfor B2B/B2C, samt kundeportaler.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
ExFlow 365
ExFlow er en Microsoft godkjent Add-On løsning for elektronisk fakturahåndteringutviklet for Dynamics 365, og i motsetning til andre løsninger krever ikke ExFlow noen integrasjon.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Lessor
Lessor Payroll er et komplett og integrert lønnssystem for ERP-løsningen Microsoft Dynamics. Løsningen er fleksibel, svært brukervennlig og sikrer at individuelle behov og forhold som gjelder din bedrift blir løst innenfor standardmodellen.
Ikon som symboliserer en ekstern lenkeIkon som symboliserer en ekstern lenke
Satelittbilde av havområde