Axdata Løsninger
Integrasjonsløsninger
ISV Løsninger

Timesheet extension

Hva er Axdata ® Timesheet extension?

Axdata ® Timesheet extension er en utvidelse av standard Project Timesheet i Dynamics 365 Finance and Operations. Utvidelsen er laget for å gi brukere og godkjennere mer innsikt i data når timer føres, redusere tid brukt ifm føring og godkjenning av timer og sikre bedre datakvalitet på timer. Vi har i tillegg integrert Dynamics 365 Customer Service, slik at timer kan føres mot saker i Customer Service.

Timesheet extension

We deliver

Løsningen inneholder i tillegg til Microsoft standard funksjoner blant annet timesaldoer for ferie, flexitid med mer, eget skjermbilde for godkjennere der alle timelinjer til godkjenning kan behandles samtidig, oppslag mot saker i Dynamics 365 Customer Service for føring av tid mot sak, språkstyring der bruker vil få informasjon om timer skal ha et spesifikt språk, oversettelse av tekst fra norsk til engelsk via Google Translate, se hva andre brukere har ført av tid og arbeidsbeskrivelse mot samme prosjekt/aktivitet den aktuelle dagen, sett timelinjer på hold fra fakturering, se hvor mange timer som er igjen av et timebudsjett på aktivitet inklusive farge statusikoner, sortering av timer på prosjekt/aktivitet, mulighet for å splitte en linje i flere linjer, timefokus som reduserer antall kolonner for brukeren for å hjelpe til med å holde fokus, mulighet for å differensiere mellom timer arbeidet og timer som skal faktureres, samling av alle kommentarfelt (både ekstern og intern kommentar) i èn visning, parameter på prosjekt for å kunne sette kommentarfelt til obligatoriske per prosjekt, visning av antall fakturerbare vs ikke fakturerbare timer, faktureringsgrad og beløp for fakturering vs potensielt beløp for fakturering og mulighet for å sette krav til intern kommentar ved bruk av spesifikke linjeegenskaper.

We deliver

Løsningen inneholder i tillegg til Microsoft standard funksjoner blant annet timesaldoer for ferie, flexitid med mer, eget skjermbilde for godkjennere der alle timelinjer til godkjenning kan behandles samtidig, oppslag mot saker i Dynamics 365 Customer Service for føring av tid mot sak, språkstyring der bruker vil få informasjon om timer skal ha et spesifikt språk, oversettelse av tekst fra norsk til engelsk via Google Translate, se hva andre brukere har ført av tid og arbeidsbeskrivelse mot samme prosjekt/aktivitet den aktuelle dagen, sett timelinjer på hold fra fakturering, se hvor mange timer som er igjen av et timebudsjett på aktivitet inklusive farge statusikoner, sortering av timer på prosjekt/aktivitet, mulighet for å splitte en linje i flere linjer, timefokus som reduserer antall kolonner for brukeren for å hjelpe til med å holde fokus, mulighet for å differensiere mellom timer arbeidet og timer som skal faktureres, samling av alle kommentarfelt (både ekstern og intern kommentar) i èn visning, parameter på prosjekt for å kunne sette kommentarfelt til obligatoriske per prosjekt, visning av antall fakturerbare vs ikke fakturerbare timer, faktureringsgrad og beløp for fakturering vs potensielt beløp for fakturering og mulighet for å sette krav til intern kommentar ved bruk av spesifikke linjeegenskaper.

Noen fordeler
Reduser tid brukt for bedriften på føring og behandling av timer betydelig
Gi brukere og godkjennere mer relevant og detaljrik informasjon ifm føring og behandling av timer
Egen funksjon for timesaldoer som ferie, flexitid, med mer.
Språkstyring og innsikt i hva andre brukere har ført mot samme aktivitet
Integrasjon med Dynamics 365 Customer Service for føring av tid mot saker

Noen av våre kunder som allerede har implementert løsningen:

Ta kontakt for tilbud

Tusen takk! Du hører fra oss innen kort tid.
Ops! Noe gikk galt, husk å fylle inn navn og e-post.
Satelittbilde av fjellområde med snø