Tailored

Tailored er konfigurasjon av Dynamics 365 Finance & Operations med full skreddersøm etter kunden behov.

Satelittbilde av havområde

Når behovet for flere tilpasninger av prosesser og rutiner dukker opp,

benytter vi i Axdata Tailored-metoden for implementering av Dynamics 365 Finance & Operations (FinOps). Her vil vi i samarbeid med bedriften utnytte bredden og dybden i systemet, og oppretter en standard løsning som tilpasses dere.

Metoden vi benytter er «conference room pilot» (CRP), og sammen med et nøye utvalgt team av Prosjektleder og Prosessarkitekt, blir dere geleidet trygt gjennom implementeringsprosessen. Gjennom flere iterasjoner modelleres løsningsoppsettet sammen med dere, og løsningen forfines gradvis gjennom konfigurasjoner, integrasjoner, o.m.

Med Axdatas brede og dype bransjeerfaring innen ERP, implementerer vi ikke bare et ERP-system, men utfordrer og optimaliserer deres prosesser. Samarbeidet sørger for forståelse av organisasjonen, og endringer som må til for å øke verdi for bedriften.

Tailored

Noen fordeler

  • Mer enn implementering, du får optimalisering
    og prosessforbedring
  • Et system tilpasset dine prosesser, med
    utgangspunkt i standard funksjonalitet
  • Bedre beslutningsgrunnlag fra innsikt i sanntid
  • Nye muligheter med ny teknologi
Implementeringsløpet

Scoping

Bransjetilhørighet og Industri er med på å avgjøre veien videre med Axdata. Når intern kvalifisering er gjort, og dere har blitt kvalifisert til å fortsette prosessen med oss, etableres det en arbeidsgruppe. I startfasen består gruppen av deres prosjektgruppe samt vår dedikerte team av prosessarkitekt, prosjektleder og Customer Success Manager (CSM). Gruppen vil sammen med dere se på tidslinjer, prosesser som skal dekkes og andre spesielle krav. Vi tilegner oss god kunnskap om bedriften og eksisterende prosesser gjennom denne fasen, og dermed stor forståelse for deres behov.

En hvit vindmølle med mørkeblå himmel i bakgrunnen
Satelittbilde av fjellområde dekket av snø

Proof of Concept

Et spennende steg! Her utfordres prosesser med live demo basert på deres egne Business Caser I et såkalt POC. I etterkant av dette vil dere avgjøre om dere ønsker å fortsette til et formelt tilbud.

Negotiating terms

Reality check. Estimater og Tidslinje blir presentert gjennom deres CSM. Estimatet, tidslinjer, ressurser fra egne rekker, og fra Axdata blir forhandlet og revidert. Dette for å sette sammen de økonomiske rammene for prosjektet.

Kran
Svart hvitt satelittbilde av havområde

Project execution

CRP-metoden igangsettes. Prosjektoppstart blir holdt med prosjektgruppe, dere som kunde og Axdatas prosjektleder (AP). Mål er fremdriftsplan, og oppgavefordeling. Tidsforbruk og kost overvåkes til enhver tid av AP med rapport til Prosjektgruppe. CSM og Prosess Arkitekt er med hele veien for å ivareta løsning og brukere.

Industri

Go-Live og Customer Care

Etter Go Live er det overgang av forvaltning internt Axdata, hvor Customer Care overtar det operasjonelle ansvaret for bedriftens løsninger.  Customer Success Manager og prosessarkitekt vil fortsatt følge dere, og sørge for at bedriften deres utvikler seg i takt med nye behov og ny teknologi.

En person med sekk som står på et fjell
Satelittbilde av ørkenområde