Axelerator

Axelerator er Axdatas egen “best-practice” konfigurasjon av Dynamics 365 Finance & Operations.

Satelittbilde av fjellområde

Konfigurasjonen er utviklet som er et resultat av 25 års erfaring,

samt tett samarbeid med selskaper innenfor bransjene Produksjon, Prosjektorientert industri, Engineering og Energi og kraftverk.

Axelerator gir funksjoner og oppsett som vi erfarer er fellesnevneren for alle våre kunders behov. Går du videre med Axelerator så har du valgt den bredeste og mest dynamiske plattformen for forretningsapplikasjoner. Du vil jobbe tett sammen med vårt kundeteam i årene fremover, som vil støtte og utvikle selskapet deres i takt med deres utvikling.

Axelerator er først og fremst et implementeringsløp som passer for de kundene som evner å tilpasse seg, ha fokus på opplæring fremfor skreddersøm og som er endringsvillige. Her får kunden tilgang en prekonfigurert prosess, som gjør implementeringen raskere og mer effektiv.

Axelerator

Noen fordeler

  • Go live på uker og ikke måneder
  • ”Time to value” reduseres til et minimum
  • Demper initiell kost
  • Forutsigbar leveranse
  • Stort utviklingspotensiale
Implementeringsløpet

Analyse og POC

Etablering av arbeidsgruppe. Tildeling av prosessarkitekt og Customer Success Manager som vil være dedikert til dere gjennom hele kundereisen. Det første vi gjør er å analysere deres prosesser og avklare hvordan disse passer med Axelerator. Det vil gjennomføres en POC med fokus på deres hovedprosesser og hvordan disse vil fungere med Axelerator konfigurasjonen.

Tre frakt containere som står på hverandre, lyset treffer forsiden
Satelittbilde av fjellområde

Forhandling og forberedelser

Kontraktsinngåelse og forberedelser hos organisasjonen med hensikt om å gi kunden er tydelig bilde på implementeringsløpet som følger.

Nærbilde av dekor på Axdata kontorene

Planlegging og oppstart

Etablering av prosjektet. Koordinering med deres prosjektleder for å klargjøre oppstart av workshops og treningssesjoner. Bestilling og oppsett av miljøer og nødvendige lisenser. Installasjon av avtalte Axelerator-prosesser.

Nærbilde av industrielt kontorbygg

Workshops og trening

Oppstart av workshops hvor både dere og våre konsulenter sitter sammen og jobber direkte i systemet fra start. Her kjøres det opplæring og trening på hvordan deres prosesser skal gjennomføres i Microsoft Finance & Operations med Axelerator som konfigurasjon. Enkle avklaringer må gjøres innledningsvis, og behovet for antall treningssesjoner vil variere fra kunde til kunde.

En kran med skyer i bakgrunnen

Go-Live og Customer Care

Når treningssesjoner og de enkle parametersettingene er gjennomført følger Go-Live aktiviteter fra vår side.

Etter en akseptansetest fra kunden, går vi over i neste fase som er drift.
Samtidig etableres en Customer Care avtale som er vår forvaltnings-avtale. Customer Care overtar det operative ansvaret for kunden og blir kundens supportapparat på alt fra bruker-spørsmål til teknisk vedlikehold.

Samtidig som vi går live starter arbeidet fra Customer Success sin side, og man vil innledningsvis arbeide for at adopsjonen av systemet blir så bred som mulig, samtidig som man umiddelbart starter å planlegge for veien videre.

Vi kartlegger hva som er nødvendige forbedringer på kort sikt og den langsiktige utviklingen som må gjøres i løsningen. Dette blir skreddersydd og følger utviklings-hastigheten til akkurat deres selskap.

Bilde av skog med lys som skinner gjennom trærne
Satelittbilde av ørkenområde